ลายมือต่างๆ

<< < (6/30) > >>

Admin:

เส้นส่งเสริมชะตา

ความหมายตามลายมือ
   
เส้นส่งเสริมชะตา จะต้องมีเส้นหลักก่อน แล้วจะมีเส้นมาเสริมทำให้เส้นหลักมีพลังความเข้มแข็งมากขึ้น เส้นเสริมจะมาหลายทางจะมีความหมายของแต่ละเส้นอย่างไร และไม่จำเป็นต้องมีทุกเส้นดังต่อไปนี้

หมายเลข ๑-๑
   
เส้นอาทิตย์ที่ยาวตรงจากโคนฝ่ามือตรงไปยังเนินอาทิตย์ที่สวยงาม บ่งบอกวาสนาชื่อเสียงการเงินความสำเร็จ

หมายเลข ๒-๑
   
เส้นอังคารนอกมาชนเส้นอาทิตย์ตรงปลายเป็นมุมแหลมสามเหลี่ยม บ่ง บอกถึงการเสริมชะตาชื่อเสียงการต่อสู้

หมายเลข ๓-๑
   
เส้นอังคารในไปชนเส้นอาทิตย์ ตรงปลายเป็นสามเหลี่ยมจะบ่งบอกเช่นเดียวกันคือชัยชนะในการต่อสู้ที่เสี่ยงภัย

หมายเลข ๔-๔
   
เส้นจันทร์ไปชนเส้นอาทิตย์ตรงกลางฝามือ  หรือเป็นเส้นมาเชื่อมกับเส้นอาทิตย์ เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า

หมายเลข ๕-๔
   
เส้นศุกร์มาจากเนินศุกร์พุ่งไปเชื่อมเส้นอาทิตย์ ทำให้เกิดความสำเร็จในครอบครัว ความรักความสุขของชีวิตที่ดี.

Admin:

ลายมือเส้นพิเศษ

ความหมายตามลายมือ
   
มีเส้นปลีกย่อย ๆ อีกมากมายที่มีความหมายพิเศษ ที่มีคำพยากรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ กัน เส้นเหล่านี้จะพยากรณ์ที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้

หมายเลข ๑-๑
   
เส้นชีวิตที่โค้งสวยงาม หมายถึงการดำเนินชีวิตที่ราบรื่นอย่างสม่ำเสมอมีความมั่นคง ในการดำเนินชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเลข ๑-๒
   
เส้นชีวิตที่ยามตรงออกไปถึงเนินจันทร์ตอนล่าง ได้บ่งบอกถึงการดำเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ไปอยู่ในต่างประเทศ

หมายเลข ๑-๓

เส้นสมองที่ยาวไปขอบมือและมีปลายแยกออกไปถึงขอบมือแสดงถึงความสำเร็จในการใช้สมองที่ดีเฉียบคมสำเร็จสมหวัง

หมายเลข ๔-๔
   
เส้นหัวใจที่ยาวเป็นเส้นแยกเป็นแฉกเกิดขึ้น มีโค้งขึ้นและโค้งลง แสดงถึงความสำเร็จในเรื่องความรักที่สมหวังและมีเสน่ห์

หมายเลข ๕-๕
   
เส้นอาทิตย์ที่เป็นรูปค้ำยันเป็นลักษณะกระโจมเป็นสามเหลี่ยมที่งดงาม แสดงถึงความสำเร็จการทำงานชื่อเสียงและการเงินที่ดี

หมายเลข ๖-๖
   
เส้นคุ้มครองชีวิตที่ยาวต่อเนื่องเหมือนเป็นเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งแสดงการดำเนินชีวิตที่มีความมั่นคงและมีการคุ้มครองชีวิตที่ดี.

Admin:

ลายมือที่เป็นเส้นวาสนาที่ยาวเกินเนินขึ้นไปถึงที่เนินนิ้วข้อที่สาม ถือว่าเป็นเส้นที่ดีเกินกว่าธรรมดา จะมีแต่เฉพาะบุคคลที่สำคัญเป็นพิเศษเท่านั้น บุคคลธรรมดาหายากที่จะมีได้ แต่อย่างไรก็ตามเส้นเหล่านี้เป็นเส้นพลังอยู่แล้ว เมื่อมีความยาวมากเกินไปถึงข้อนิ้วที่สามก็แสดงถึงความเกินเลย อาจทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องประกอบเส้นอื่น ๆ ด้วย

ความหมายตามลายเส้น

หมายเลข ๑-๑
   
เส้นพฤหัสที่ยาวไปจนถึงเนินพฤหัสและเลยไปจนถึงท่อนที่สามของนิ้วชี้ จะแสดงถึงอำนาจวาสนาสูงสุด

หมายเลข ๒-๒
   
เส้นเสาร์ที่ยาวเกินไปถึงท่อนที่สามของนิ้วกลาง แสดงถึงความสำเร็จทางวาสนา ที่มีความตั้งใจสูงตลอดเวลา

หมายเลข ๓-๓
   
เส้นอาทิตย์ที่ยาวไปจนถึงท่อนที่สามของนิ้วนาง แสดงถึงความเจริญรุ่งโรจน์ทางชื่อเสียงและการเงินมหาศาล

หมายเลข ๔-๔
   
เส้นพุธที่ยาวเกินเนินขึ้นไปถึงท่อนที่สามของนิ้วก้อยแสดงถึงความสำเร็จในด้านการเจรจามีวาจาเป็นยอด.

Admin:

ลายมือเส้นขาด

ลายมือมีเส้นขาด ย่อมมีความหมายสำคัญที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเส้นเสาร์ เส้นอาทิตย์ หรือเส้นพุธ เส้นแต่ละเส้นที่ขาดก็มีความหมายไม่ค่อยดี มักจะหมายถึงวาสนาถูกตัดขาดไม่สำเร็จ เส้นอาทิตย์ที่ขาดก็หมายถึงการสูญเสียเรื่องการเงิน ถ้าเป็นเส้นพุธก็หมายถึงสุขภาพไม่ค่อยดี แต่มีเส้นหลักที่สำคัญคือเส้นหัวใจ เส้นสมองและเส้นชีวิต มีความหมายดังต่อไปนี้

หมายเลข ๑-๑
   
เส้นหัวใจขาด แสดงถึงความรักครอบครัวมีการแตกแยก มีการหย่าขาดจากกัน และความรักไม่ค่อยจะสมหวัง

หมายเลข ๒-๒
   
เส้นสมองที่ขาดตอน แสดงถึงการเรียนการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง หรือการงานที่ทำไปไม่เกิดความสำเร็จหรือผิดหวัง

หมายเลข ๓-๓
   
เส้นชีวิตมีการแตกขาด แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไปอย่างใดอย่างหนึ่ง และยังหมายถึงไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดน.

Admin:

เส้นหยั่งรู้

เส้นพิเศษอีกหลายเส้นที่เป็นเส้นที่ดี ช่วยให้เจ้าของลายมือมีความสำเร็จในชีวิต เป็นเส้นพิเศษ คือเส้นหยั่งรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิด จะมาจากสมองที่เป็นเรื่องปกติ แต่จะมาจากประสาทสัมผัสที่หกหรือมากกว่านั้น ที่อาศัยความรู้สึกมาจากประสาทส่วนพิเศษนอกเหนือจากความคิดทั่วไป ทำให้คาดการณ์อะไรเกิดล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ สิ่งเหล่านี้จะเกิดกับลายมือรัฐบุรุษเท่านั้น

หมายเลข ๑-๑
   
เส้นสมองที่ปลายเป็นรูปตัวเอ มีความหมายมีสมองที่ดีเป็นเลิศ มีทั้งความฉลาดและเฉลียว มีการตัดสินใจดี

หมายเลข ๒-๒
   
เส้นญาณพิเศษเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีกจากเนินจันทร์ไปถึงเนินพุธ อาจจะเป็นเส้นพุธก็ได้ แสดงถึงมีญาณ

หมายเลข ๓
   
กากบาทระหว่างเส้นหัวใจและเส้นสมองกลางมือไม่ว่าจะอยู่ใต้เนินอาทิตย์หรือเสาร์ก็ตาม มีประสาทที่หก

หมายเลข ๔
   
เส้นโซโลมอน เป็นวงพฤหัสบนฐานเนิน แสดงถึงรู้และความสามารถที่เกิดขึ้นมาเอง โดยเป็นพรสวรรค์

หมายเลข ๕
   
เส้นเสาร์ลงช่อง ไม่ว่าจะเป็นเส้นสั้นหรือเส้นยาวก็    จะแสดงถึงความสันโดษ การมีสมาธิเข้า  ถึงญาณ.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว